Karácsonyi hangverseny2005 jubileumi koncert2005 jubileumi koncert
Aktuális koncertjeink
Egyesület
CD

Csepreg daloló ékszerdoboza

2005. szeptember 2.
Szerző: Sárváry Zoltán
A kisváros 2005. augusztusi rendezvénysorozata bõvelkedett olyan eseményekben, amelyek múltat és jelent egybekötve reményt adhatnak jövõnk számára is. A városavatás tízéves évfordulóján került sor a hosszú évek óta áhított általános iskola alapkõletételére, és ekkor ünnepelte a Csepregi Vegyeskar tevékenységének, hírünket vivõ művészetének 15 éves jubileumát.

Amikor Csepreg városi rangjának megalapozó tényezõit kutatjuk - sokszor többen fanyalogva -, akkor rangsor nélkül a történelmi múlt, az oktatás, a kulturális és egyesületi élet magas színvonala emelkedik ki, és testesíti meg a közösségteremtés értékeit. Az utóbbi olyannyira, hogy városunkba érkezõ vendégeink - értesülve a lakosság létszámáról - állandóan megkérdezik, hogy lehetséges ilyen kis településen énekkar, zenekarok, mûvészeti csoportok, a hagyományõrzés és az egyesületek ilyen színvonalú szervezése, életben tartása, sõt állandó fejlesztése.

E kulturális virágcsokor gyöngyszeme ünnepelte augusztus 19-én este 20 órakor születésnapját, és adott lélekemelõ hangversenyt. a Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház színháztermét megtöltõ hálás, rajongó közönség elõtt. A tizenöt éves daloló "ékszerdoboz" a legszebb és legnemesebb hagyományok folytatója.

Kancsó Zoltánné vezetésével a megalakulás után1990. augusztus huszadikán szerepelt elõször a vegyeskar, a Himnuszt adták elõ 4 szólamban. Mint búvó patakból tört fel a sok szép, gyönyörû hang és kovácsolódott harmóniává. Minden próba, hét, hónap, ünnep, hazai és külföldi megmérettetés élményt jelentett, kórus és közönsége egyaránt szép számban gyarapodott. A szívvel, lélekkel és örömmel végzett értékteremtõ munka olyan kulturkincset jelenített meg dalban, ami világrészeket, népeket köt össze, és erõsíti magyar összetartozásunk hitét. Ahogy múltak az évek, egyre több ember mondta, hogy a szépség, a csodálat örömkönnyekre fakasztja õket. Nõtt a zenebarátok száma, a kórust egyre többen hallgatták. Ez pedig nagy szó értékeit vesztõ világunkban.

Aztán eljött 2000-ben a tízéves évforduló, amikor a Csepregi Vegyeskar Egyesület CD lemez kiadásának tervével rukkolt elõ. Ekkor írta támogató ajánlásában Szokolay Sándor zeneszerzõ, zenei életünk kiválósága, hogy " a csepregi zenei törekvéseket példaértékûnek tartom, mert nem elégszenek meg a csökkenõ lehetõségekkel-, hanem értékmentõ és õrzõ tevékenységük saját feladatukon és a muzsikálás örömén messze túlmutat azzal, hogy jól mozgósító és összekaroló találkozókat szerveznek." A CD és a hangverseny nagy sikere után sok meghívás, vendégszereplés követte egymást, majd 2004 decemberében következett az eddigi legnagyobb megmérettetés, amikor a Csepregi Vegyeskar "Arany Dicsérettel" minõsítést kapott a szakmai tekintélyekbõl álló zsûritõl.

A 15-éves évforduló hangversenyén újra hallhatta a közönség a tiszta hangot, a felemelõ szárnyalást, a szorongó bút, a visszafojtott sóhajtást és a pajkos derût. A siker titkáról, a kórus vezetõje, születésének, mûvészetének hatalmas szíve és lelke egyszer a következõket mondta: "Ha csak elmegyünk próbára, ott énekelünk, aztán hazamegyünk, az nem elég. A sikerhez kell egy társaság, amelynek minden tagja saját egyéniségét adja és a másik azt elfogadja. Ez biztosítja a lehetõségét annak, hogy a sokféle szín összekeveredjen, és harmóniába oldódjon fel."

Nagy család jött össze a születésnapi hangversenyre, hiszen megjelentek és közremûködtek a Kõszegi Vonósok, a Szombathelyi Szimfonikus Zenekar mûvészei is, akikkel a baráti kapcsolatokat nagyszerû zenei élmények, közös fellépések õrzik. A nagyszámú közönség, a város vezetõi, mûvészeti csoportok, a támogató szponzorok közösen köszöntötték ezen a felejthetetlen estén a csepregi "dalnokokat".